DomůO násČlánkySponzoři Kontakty

O nás

Zajišťujeme náhradní výchovu a péči nezletilým dětem s nařízenou ústavní výchovou ve věku 3 až 18 let nebo nezaopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání do věku 26 let.

Dětský domov Zašová se nachází v budově bývalé Národní školy, postavené v roce 1897, později sloužící Zvláštní škole internátní. Jako školské zařízení byl do této budovy přestěhován z Rožnova p. Radhoštěm v roce 1982. Jedná se o školské zařízení, které poskytuje péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu (rodiči nebo jinými osobami, jímž bylo dítě svěřeno do výchovy) dětem s nařízenou ústavní výchovou a dětem u nichž bylo nařízeno předběžné opatření. Zařízení zajišťuje náhradní výchovu nezletilým dětem ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let. Současná kapacita zařízení je 24 dětí, které jsou rozděleny do 3 rodinných skupin po 8 dětech, respektující sourozenecké vazby. V zařízení se nachází bazén, venkovní travnaté hřiště a sportoviště s průlezkami, pískoviště pro malé děti, asvaltový kurt na tenis a míčové hry, PC učebna, knihovna, kreslírna, posilovna a mnoho dalších možností k využití volnočasových aktivit.

Z těchto aktivit mají v současné době prioritu házená – TJ Handball Valašské Meziříčí, kopaná – TJ Zašová a Valašské Meziříčí, kondiční kulturistika, taneční kroužek B-dance Zašová a Valašské Meziříčí. Velké možnosti nabízí Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, která disponuje a nabízí možnost realizace a sportování v 15 oddílech.